Sunday, April 06, 2008

Hurtigtaster i OpenOffice.org

Disse hurtigtastene vil du spare mye tid på å lære deg:

Hurtigtaster i OpenOffice.org
Navn Hurtigtast
Lagre Ctrl+S
Klipp ut Ctrl+X
Kopier Ctrl+C
Lim inn Ctrl+V
Søk og erstatt... Ctrl+F
Halvfet (Bold) Ctrl+B
Kursiv (Italic) Ctrl+I
Understreking (Underline) Ctrl+U
Angre Ctrl+Z
Gjenopprett Ctrl+Y

En liste over alle hurtigtastene finner du her:

 • Klikk Verktøy > Tilpass > Tastatur

Avinstallasjon av OpenOffice.org for Windows XP

Slik avinstallerer du OpenOffice.org for Windows XP.

 • Klikk Start > Kontrollpanel
 • Klikk Legg til eller fjern programmer
 • Klikk OpenOffice.org 2.x" > Fjern
 • Fjern også eventuelle Language Packs.
 • Fjern eventuelt til slutt mappen C:\Programfiler\OpenOffice.org 2.x, men du kan da risikere å miste filer du kanskje ønsker å ta vare på.

Wednesday, April 18, 2007

Avsnittsstiler

Standard

Denne stilen blir valgt automatisk hvis du bare begynner å skrive i vei.

Brødtekst

Denne stilen brukes for mesteparten av teksten i dokumentet. Brødtekst velges automatisk som neste stil etter en Overskrift. Siden Brødtekst er knyttet til Standard, så vil Brødtekst ligne mye på Standard.

http://no.wikipedia.org/wiki/Br%C3%B8dtekst

Overskrift

OpenOffice.org Writer har hele 10 nivåer av overskrifter, men det er sjelden nødvendig eller ønskelig med mer enn 3, i høyden 4. Antall nivåer av overskrifter bør uansett begrenses i et dokument, helst til 1 eller 2 om mulig.

Friday, March 30, 2007

Aktivere ordbøker

Innstallerte ordbøker må være aktiverte før de kan bli tatt i bruk. Det gjør du slik i OpenOffice.org:

 1. Klikk Verktøy > Innstillinger...
 2. Klikk Språkinnstillinger > Skrivestøtte > Tilgjengelige språkmoduler > Rediger...
 3. Sjekk at det er krysset av for alle ordbøkene du ønsker å bruke, for eksempel Stavekontroll, Orddeling og Synonymordliste
 4. Klikk Lukk

Se også: Innstallering av nye ordbøker, Veksle mellom ordbøker.

Innstallering av nye ordbøker

Slik installerer du nye ordbøker i OpenOffice.org 2.2:

 1. Klikk Fil > Veivisere > Innstaller nye ordbøker ...
 2. Et nytt dokument kalt DicOOo åpnes.
 3. Velg det språket du vil ha veiledningen på, for eksempel "Norsk bokmål".
 4. Følg deretter instruksjonene i dokumentet.

Se deretter instruksjonene for hvordan du kan Veksle mellom ordbøker.

Veksle mellom ordbøker

Slik veksler du mellom ordbøker på ulike språk i OpenOffice.org:

 1. Klikk Verktøy > Innstillinger...
 2. Klikk Språkinnstillinger > Språk > Standardspråk for dokumenter > Vestlig
 3. Velg språk

Husk at innstallerte ordbøker må være aktiverte før de kan bli tatt i bruk. Se: Aktivere ordbøker.

Valg av språk for deler av en tekst

Hvis du bare vil merke ut at deler av en tekst er på et annet språk, så kan dette gjøres via Verktøy > Språk >.

Sunday, April 16, 2006

Mal for mastergradsoppgaven i OpenOffice.org Writer

1 Innledning

Det er tillatt å bruke OpenOffice.org Writer, heretter kalt OOo Writer, til mastergradsoppgaver ved UiO, men det finnes ingen DUO mal for OpenOffice.org. Det finnes en DUO mal for Microsoft Word, og dette er et forsøk på å skrive en tilsvarende mal for OOo Writer.

2 Diskusjon

Det finnes flere retningslinjer for krav til masteroppgaven. Kravene til OOo Writer malen er prioritert i følgende rekkefølge:

 1. Retningslinjer for og krav til masteroppgaver i spesialpedagogikk (SPED4090) Studieåret 2005/2006 (SPED4090 2006)
 2. Elementer i og oppsett av: felles Word-mal for mastergradsoppgaver ved UiO (DUO 2005)
 3. DUO-malen for Microsoft Word (DUO 2004)

2.1 DUO

Selv om man bruker Microsoft Word, så er det tillatt å bruke en annen mal enn DUO malen, bare man er konsekvent.

2.2 Repro

Repro må enten ha oppgaven som en PDF fil eller du må printe ut oppgaven og levere den til repro.

2.3 Tekstbehandleren

Det er tillatt å bruke andre tekstbehandlere enn Microsoft Word. Hvilket som helst tekstbehandlingsprogram kan brukes. Men dokumentet må kunne konverteres til PDF dersom det skal kunne leveres til DUO.

OOo Writer kan lagre dokumenter direkte i PDF format. Det er ikke engang nødvendig med noe konverteringsprogram. Bare klikk "Fil/Lagre som PDF ...", og OOo Writer gjør hele jobben for deg.

Microsoft Word dokumenter kan også konverteres til PDF med Acrobat.

2.4 OOo Writer innstillinger

Her diskuteres deler av malen som har med innstillingene av OOo Writer å gjøre.

 • Skriftnavn: Times New Roman (OOo Writer-malen)
 • Skriftnavn: Times New Roman (SPED4090 2006)
 • Skriftnavn: Concorde BE Regular (DUO 2005)
 • Skriftstørrelse: 13 (OOo Writer-malen)
 • Skriftstørrelse: 13 (SPED4090 2006)
 • Skriftstørrelse: 11 (DUO 2005)
 • Linjeavstand: 1.5 (OOo Writer-malen)
 • Linjeavstand: 1.5 (SPED4090 2006)
 • Linjeavstand: 1.5 (DUO 2005)

Det enkleste er nok å bruke Stilbehandler (Format/Stilbehandler F11) til å justere mange av parameterne for Standard stil (beskriv dette i egen posting).

2.4.1 Marger

SPED4090 (2006) sier at standard marger skal være 2,50 cm, og DUO (2005) sier at alle marger (venstre, høyre, øverst og nederst) skal være 2,50 cm.

Men hvis vi ser på utskrifter fra DUO malen (2004), så er nok meningen at margene skal være avstanden til teksten og ikke til header eller footer. OOo Writer-malen bruker derfor marger som er 2,50 cm for alle marger, unntatt for sider med header og footer.

Se: Venstre marg og høyre marg (OOo 2.0)

2.4.2 Linjeavstand

Både DUO (2005) og SPED4090 (2006) sier at linjeavstanden skal være 1.5. OOo Writer-malen bruker derfor denne linjeavstanden.

2.4.3 Skriftnavn

DUO (2005) sier at Concorde BE Regular er Universitetet i Oslos "offisielle" font, og at denne derfor skal brukes i masteroppgaven. SPED4090 (2006) sier derimot at Times New Roman skal brukes, og siden denne standarden har høyere prioritet må OOo Writer malen bruke fonten Times New Roman.

2.4.4 Skriftstørrelse

DUO (2005) sier at skriftstørrelsen skal være 11. SPED4090 (2006) sier derimot at skriftstørrelse skal være 13, så OOo Writer må bruke denne størrelsen.

2.4.5 Overskrifter

 • Overskrift 1: Arial, Halvfet, 18pt (OOo Writer-malen)
 • Overskrift 1: Arial, Halvfet, 18pt (DUO-malen 2004)
 • Overskrift 1: ?, Normal, 36 pt (DUO 2005)


 • Overskrift 2: Arial, Normal, 16pt (OOo Writer-malen)
 • Overskrift 2: Arial, Normal, 17pt (DUO-malen 2004)
 • Overskrift 2: ?, Normal, 24 pt (DUO 2005)


 • Overskrift 3: Arial, Halvfet, 14pt (OOo Writer-malen)
 • Overskrift 3: Arial, Halvfet, 14pt (DUO-malen 2004)
 • Overskrift 3: ?, Normal, 20 pt (DUO 2005)


 • Overskrift 4: Arial, Kursiv, 14pt (OOo Writer-malen)
 • Overskrift 4: Arial, Kursiv, 14pt (DUO-malen 2004)
 • Overskrift 4: ?, Halvfet, 12 pt (DUO 2005)


 • Overskrift 5: Arial, Normal, 14 pt, Skriftfarge: Lys rød (OOo Writer-malen)
 • Overskrift 5: Times New Roman, Halvfet, 13 pt (DUO-malen 2004)
 • Overskrift 5: ?, Kursiv, 12 pt (DUO 2005)

DUO (2005) bruker skriften Concorde BE Regular. Det er mulig at denne fonten også brukes i overskrifter og at det derfor må brukes større skriftstørrelse. Siden OOo Writer-malen bruker skriften Arial, er det bedre å bruke skriftstørrelsene som i DUO-malen. Eneste forskjell er at overskrift 2 er i størrelse 16pt, å øke forskjellen til overskrift 1 og samtidig minske forskjellen til overskrift 3.

En bør helst ikke bruke flere enn fire nivåer av overskrifter, kapitteloverskriften inkludert (SPED4090 2006). OOo Writer-mal skriver derfor overskrifter på nivå 5 i lys rød farge som en advarsel.

2.5 Kravspesifikasjon for malen

 1. Forside
 2. Tittelblad
 3. Kolofonside
 4. Dedikasjon
 5. Innholdsfortegnelse
 6. Forord
 7. Innledning/Sammendrag
 8. Selve teksten
 9. Registere
 10. Litteraturliste
 11. Vedlegg/appendiks

Et OOo Writer oppsett bør være konsekvent når det gjelder bruk av fonter. Tittelsiden bør inneholde alle opplysninger som finnes i DUO-malen for Word.

2.6 Ordliste

 • paginere - sette inn sidetall
 • (http://www.dokpro.uio.no/ordboksoek.html)

3 Konklusjon

4 Referanser

Forfatter DUO
År 2004
Tittel DUO-malen
Sted Oslo
Forlag UiO
Lastet ned 17. april 2006
URL http://www.duo.uio.no/dokumentasjon_ny/student/mal/copymal.doc

Forfatter DUO
År 2005
Tittel Elementer i og oppsett av: felles Word-mal for mastergradsoppgaver ved UiO
Sted Oslo
Forlag UiO
Lastet ned 22. desember 2005

Forfatter SPED4090 - Masteroppgave
År 2006
Tittel Retningslinjer for og krav til masteroppgaver i spesialpedagogikk (SPED4090) Studieåret 2005/2006
Sted Oslo
Forlag UiO
Lastet ned 17. april 2006
URL http://www.uio.no/studier/emner/uv/isp/SPED4090/v06/undervisningsmateriale/Justerteretningslinjer0506SPED4090.doc

5 Resurser

Monday, November 14, 2005

Språkpakker

Det er mulig å veksle mellom språk for menyene på OpenOffice.org. Selv kjører jeg "Engelsk (USA)", "Norsk (bokmål)" og "Tsjekkisk".

Dersom du ønsker å installere et nytt språk må du først laste ned en språkpakke. "you could install your favorite language(s) on top of an English version with separately available smaller "Language Packs". You find language packs and localized builds on the mirrors listed under 'Extended Mirror Sites' within the ../extended/2.2.0rc4 directory." (http://download.openoffice.org/680/). Du kan altså laste ned språkpakker herfra:

Velg først en "Extended Mirror Site", for eksempel "Proxad". Velg så katalogen "extended", deretter katalogen med rett versjonsnummer "2.?.?rc?", for eksempel "2.4.0rc6". Last så ned den språkpakken som passer til ditt operativsystem, og som du vil installere. Noen eksempler er:

 • Engelsk (USA): OOo_2.*_Win32Intel_langpack_en-US.exe
 • Norsk (bokmål): OOo_2.*_Win32Intel_langpack_nb.exe
 • Tsjekkisk: OOo_2.*_Win32Intel_langpack_cs.exe

Etter at du har lastet ned ønsket språkpakke, installerer du den ved å dobbeltklikke på filnavnet.

Å få tak i språkpakken Engelsk (USA) kan tidvis være vanskelig, så jeg anbefaler derfor å installere "US English" versjon av OpenOffice.org, hvis du vil veksle mellom norsk og engelsk brukergrensesnitt. Hvis du innstallerte språkpakken "Engelsk (USA)", så kan du nå veksle til dette språket slik:

 • Klikk Verktøy > Innstillinger...
 • Klikk Språkinnstillinger > Språk
 • Velg Språket til > Brukergrensesnitt: Engelsk (USA)

Deretter må du avslutte OpenOffice.org og starte på nytt. Men vær forsiktig! Hvis du ikke vet hva "Ukončit" betyr, så la være å installere tsjekkisk språkpakke, fordi det da kan bli litt vanskelig å avslutte OpenOffice.org...

Engelsk Norsk

Dette er en engelsk-norsk ordliste for OpenOffice.org 2.x.

Engelsk Norsk

File

Fil

New

Ny

Open...

Åpne ...

Recent Documents

Nylig brukte dokumenter

Wizards

Veivisere

Close

Lukk

Save

Lagre

Save As...

Lagre som ...

Save All

Lagre alle

Reload

Last på nytt

Versions...

Versjoner ...

Export...

Eksporter ...

Export as PDF...

Lagre som PDF ...

Send

Send

Properties...

Egenskaper ...

Digital Signatures...

Digitale signaturer ...

Templates

Maler

Page Preview

Forhåndsvis siden

Print...

Skriv ut ...

Printer Settings...

Skriverinnstillinger ...

Exit

AvsluttEdit

Rediger

Can't Undo

Kan ikke angre

Can't Restore

Kan ikke gjenopprette

Repeat

Gjenta

Cut

Klipp ut

Copy

Kopier

Paste

Lim inn

Paste Special...

Lim inn utvalg ...

Select Text

Merk tekst

Select All

Merk alt

Changes

Endringer

Compare Document...

Sammenlign dokumenter ...

Find & Replace...

Søk og erstatt ...

Navigator

Dokumentstruktur

AutoText...

Autotekst ...

Exchange Database...

Bytt database ...

Fields...

Felter ...

Footnote...

Fotnote ...

Index Entry...

Stikkord ...

Bibliography Entry...

Kilde ...

Hyperlink

Hyperlenke

Links...

Lenker ...

Plug-in

Programtillegg

ImageMap

Bildekart

Object

ObjektView

Vis

Print Layout

Utskriftsoppsett

Web Layout

Vevoppsett

Toolbars

Verktøylinjer

Status Bar

Statuslinje

Input Method Status

Status for skrivemetode

Ruler

Linjaler

Text Boundaries

Tekstgrenser

Field Shadings

Feltskygge

Field Names

Feltnavn

Nonprinting Characters

Kontrolltegn (som ikke skrives ut)

Hidden Paragraphs

Skjulte avsnitt

Data Sources

Datakilder

Full Screen

Fullskjerm

Zoom...

Skalering ...Insert

Sett inn

Manual Break...

Manuelt skift ...

Fields

Felter

Special Character...

Spesialtegn ...

Section...

Bolk ...

Hyperlink

Hyperlenke

Header

Topptekst

Footer

Bunntekst

Footnote...

Fotnote ...

Caption...

Bildetekst ...

Bookmark...

Bokmerke ...

Cross-reference...

Kryssreferanse ...

Note...

Merknad ...

Script...

Skript ...

Indexes and Tables

Registre og innholdslister

Envelope...

Konvolutt ...

Frame...

Ramme ...

Table...

Tabell ...

Horizontal Ruler...

Vanrett linje ...

Picture

Bilde

Movie and Sound

Video og lyd

Object

Objekt

Floating Frame

Flytende ramme

File...

Fil ...Format

Format

Default Formatting

Standardformatering

Character...

Tegn ...

Paragraph...

Avsnitt ...

Bullets and Numbering...

Punkter og nummerering ...

Page...

Side ...

Change Case

Bytt små/store bokstaver

Columns...

Spalter ...

Sections...

Bolker ...

Styles and Formatting

Stilbehandler

AutoFormat

Autoformatering

Anchor

Forankring

Wrap

Tekstbryting

Alignment

Justering

Arrange

Still opp

Flip

Speil

Group

Gruppe

Object

Objekt

Frame...

Ramme ...

Picture...

Bilde ...Table

Tabell

Insert

Sett inn

Delete

Slett

Select

Velg

Merge Cells

Slå sammen celler

Split Cells

Del celler

Merge Table

Slå sammen tabeller

Split Table

Del tabell

AutoFormat...

Autoformatering ...

Autofit

Tilpass automatisk

Heading rows repeat

Gjenta tabelloverskrifter

Convert

Gjør om

Sort...

Sorter ...

Formula

Formel

Number Format...

Tallformat ...

Table Boundaries

Tabellgrenser

Table Properties...

Tabellformat ...Tools

Verktøy

Spellcheck...

Stavekontroll ...

Language

Språk

Word Count

Ordtelling

Auto Count


AutoCorrect...

Autoretting ...

Outline Numbering...

Disposisjonsnummerering ...

Line Numbering...

Linjenummerering ...

Footnotes...

Fotnoter ...

Gallery

Galleri

Media Player

Medieavspiller

Bibliography Database

Bibliografidatabase

Mail Merge Wizard...

Veiviser for brevfletting ...

Sort...

Sorter ...

Calculate

Beregn

Update

Oppdater

Macros

Makroer

Extension Manager...

Utvidelsesbehandler ...

XML Filter Settings...

Innstillinger for XML-filter ...

Customize...

Tilpass ...

Options...

Innstillinger ...Windows

Vindu

New Window

Nytt vindu

Close Window

Lukk vinduHelp

Hjelp

OpenOffice.org Help

OpenOffice.org Hjelp

What's This?

Hva er dette?

Support

Brukerstøtte

Registration...

Registrering ...

Check for Updates...

Se etter oppdateringer ...

About OpenOffice.org

Om OpenOffice.org

keyboard shortcuts hurtigtaster
Bold Halvfet
Italic Kursiv
Underline Understreking
? ?

language pack, språkpakke

Avsnittsstiler

Engelsk Norsk

Styles and Formatting

Stilbehandler

Paragraph Styles

Avsnittsstiler

Complimentary close

Høflig hilsen

Default

Standard

First line indent

Innrykk av første linje

Hanging indent

Hengende innrykk

Heading

Overskrift

List Indent

Listeinnrykk

Marginalia

Margnote

Signature

Signatur

Text body

Brødtekst

Text body indent

Innrykket brødtekst