Sunday, April 16, 2006

Mal for mastergradsoppgaven i OpenOffice.org Writer

1 Innledning

Det er tillatt å bruke OpenOffice.org Writer, heretter kalt OOo Writer, til mastergradsoppgaver ved UiO, men det finnes ingen DUO mal for OpenOffice.org. Det finnes en DUO mal for Microsoft Word, og dette er et forsøk på å skrive en tilsvarende mal for OOo Writer.

2 Diskusjon

Det finnes flere retningslinjer for krav til masteroppgaven. Kravene til OOo Writer malen er prioritert i følgende rekkefølge:

 1. Retningslinjer for og krav til masteroppgaver i spesialpedagogikk (SPED4090) Studieåret 2005/2006 (SPED4090 2006)
 2. Elementer i og oppsett av: felles Word-mal for mastergradsoppgaver ved UiO (DUO 2005)
 3. DUO-malen for Microsoft Word (DUO 2004)

2.1 DUO

Selv om man bruker Microsoft Word, så er det tillatt å bruke en annen mal enn DUO malen, bare man er konsekvent.

2.2 Repro

Repro må enten ha oppgaven som en PDF fil eller du må printe ut oppgaven og levere den til repro.

2.3 Tekstbehandleren

Det er tillatt å bruke andre tekstbehandlere enn Microsoft Word. Hvilket som helst tekstbehandlingsprogram kan brukes. Men dokumentet må kunne konverteres til PDF dersom det skal kunne leveres til DUO.

OOo Writer kan lagre dokumenter direkte i PDF format. Det er ikke engang nødvendig med noe konverteringsprogram. Bare klikk "Fil/Lagre som PDF ...", og OOo Writer gjør hele jobben for deg.

Microsoft Word dokumenter kan også konverteres til PDF med Acrobat.

2.4 OOo Writer innstillinger

Her diskuteres deler av malen som har med innstillingene av OOo Writer å gjøre.

 • Skriftnavn: Times New Roman (OOo Writer-malen)
 • Skriftnavn: Times New Roman (SPED4090 2006)
 • Skriftnavn: Concorde BE Regular (DUO 2005)
 • Skriftstørrelse: 13 (OOo Writer-malen)
 • Skriftstørrelse: 13 (SPED4090 2006)
 • Skriftstørrelse: 11 (DUO 2005)
 • Linjeavstand: 1.5 (OOo Writer-malen)
 • Linjeavstand: 1.5 (SPED4090 2006)
 • Linjeavstand: 1.5 (DUO 2005)

Det enkleste er nok å bruke Stilbehandler (Format/Stilbehandler F11) til å justere mange av parameterne for Standard stil (beskriv dette i egen posting).

2.4.1 Marger

SPED4090 (2006) sier at standard marger skal være 2,50 cm, og DUO (2005) sier at alle marger (venstre, høyre, øverst og nederst) skal være 2,50 cm.

Men hvis vi ser på utskrifter fra DUO malen (2004), så er nok meningen at margene skal være avstanden til teksten og ikke til header eller footer. OOo Writer-malen bruker derfor marger som er 2,50 cm for alle marger, unntatt for sider med header og footer.

Se: Venstre marg og høyre marg (OOo 2.0)

2.4.2 Linjeavstand

Både DUO (2005) og SPED4090 (2006) sier at linjeavstanden skal være 1.5. OOo Writer-malen bruker derfor denne linjeavstanden.

2.4.3 Skriftnavn

DUO (2005) sier at Concorde BE Regular er Universitetet i Oslos "offisielle" font, og at denne derfor skal brukes i masteroppgaven. SPED4090 (2006) sier derimot at Times New Roman skal brukes, og siden denne standarden har høyere prioritet må OOo Writer malen bruke fonten Times New Roman.

2.4.4 Skriftstørrelse

DUO (2005) sier at skriftstørrelsen skal være 11. SPED4090 (2006) sier derimot at skriftstørrelse skal være 13, så OOo Writer må bruke denne størrelsen.

2.4.5 Overskrifter

 • Overskrift 1: Arial, Halvfet, 18pt (OOo Writer-malen)
 • Overskrift 1: Arial, Halvfet, 18pt (DUO-malen 2004)
 • Overskrift 1: ?, Normal, 36 pt (DUO 2005)


 • Overskrift 2: Arial, Normal, 16pt (OOo Writer-malen)
 • Overskrift 2: Arial, Normal, 17pt (DUO-malen 2004)
 • Overskrift 2: ?, Normal, 24 pt (DUO 2005)


 • Overskrift 3: Arial, Halvfet, 14pt (OOo Writer-malen)
 • Overskrift 3: Arial, Halvfet, 14pt (DUO-malen 2004)
 • Overskrift 3: ?, Normal, 20 pt (DUO 2005)


 • Overskrift 4: Arial, Kursiv, 14pt (OOo Writer-malen)
 • Overskrift 4: Arial, Kursiv, 14pt (DUO-malen 2004)
 • Overskrift 4: ?, Halvfet, 12 pt (DUO 2005)


 • Overskrift 5: Arial, Normal, 14 pt, Skriftfarge: Lys rød (OOo Writer-malen)
 • Overskrift 5: Times New Roman, Halvfet, 13 pt (DUO-malen 2004)
 • Overskrift 5: ?, Kursiv, 12 pt (DUO 2005)

DUO (2005) bruker skriften Concorde BE Regular. Det er mulig at denne fonten også brukes i overskrifter og at det derfor må brukes større skriftstørrelse. Siden OOo Writer-malen bruker skriften Arial, er det bedre å bruke skriftstørrelsene som i DUO-malen. Eneste forskjell er at overskrift 2 er i størrelse 16pt, å øke forskjellen til overskrift 1 og samtidig minske forskjellen til overskrift 3.

En bør helst ikke bruke flere enn fire nivåer av overskrifter, kapitteloverskriften inkludert (SPED4090 2006). OOo Writer-mal skriver derfor overskrifter på nivå 5 i lys rød farge som en advarsel.

2.5 Kravspesifikasjon for malen

 1. Forside
 2. Tittelblad
 3. Kolofonside
 4. Dedikasjon
 5. Innholdsfortegnelse
 6. Forord
 7. Innledning/Sammendrag
 8. Selve teksten
 9. Registere
 10. Litteraturliste
 11. Vedlegg/appendiks

Et OOo Writer oppsett bør være konsekvent når det gjelder bruk av fonter. Tittelsiden bør inneholde alle opplysninger som finnes i DUO-malen for Word.

2.6 Ordliste

 • paginere - sette inn sidetall
 • (http://www.dokpro.uio.no/ordboksoek.html)

3 Konklusjon

4 Referanser

Forfatter DUO
År 2004
Tittel DUO-malen
Sted Oslo
Forlag UiO
Lastet ned 17. april 2006
URL http://www.duo.uio.no/dokumentasjon_ny/student/mal/copymal.doc

Forfatter DUO
År 2005
Tittel Elementer i og oppsett av: felles Word-mal for mastergradsoppgaver ved UiO
Sted Oslo
Forlag UiO
Lastet ned 22. desember 2005

Forfatter SPED4090 - Masteroppgave
År 2006
Tittel Retningslinjer for og krav til masteroppgaver i spesialpedagogikk (SPED4090) Studieåret 2005/2006
Sted Oslo
Forlag UiO
Lastet ned 17. april 2006
URL http://www.uio.no/studier/emner/uv/isp/SPED4090/v06/undervisningsmateriale/Justerteretningslinjer0506SPED4090.doc

5 Resurser

No comments: