Friday, March 30, 2007

Aktivere ordbøker

Innstallerte ordbøker må være aktiverte før de kan bli tatt i bruk. Det gjør du slik i OpenOffice.org:

  1. Klikk Verktøy > Innstillinger...
  2. Klikk Språkinnstillinger > Skrivestøtte > Tilgjengelige språkmoduler > Rediger...
  3. Sjekk at det er krysset av for alle ordbøkene du ønsker å bruke, for eksempel Stavekontroll, Orddeling og Synonymordliste
  4. Klikk Lukk

Se også: Innstallering av nye ordbøker, Veksle mellom ordbøker.

No comments: