Friday, March 30, 2007

Innstallering av nye ordbøker

Slik installerer du nye ordbøker i OpenOffice.org 2.2:

  1. Klikk Fil > Veivisere > Innstaller nye ordbøker ...
  2. Et nytt dokument kalt DicOOo åpnes.
  3. Velg det språket du vil ha veiledningen på, for eksempel "Norsk bokmål".
  4. Følg deretter instruksjonene i dokumentet.

Se deretter instruksjonene for hvordan du kan Veksle mellom ordbøker.

No comments: