Wednesday, April 18, 2007

Avsnittsstiler

Standard

Denne stilen blir valgt automatisk hvis du bare begynner å skrive i vei.

Brødtekst

Denne stilen brukes for mesteparten av teksten i dokumentet. Brødtekst velges automatisk som neste stil etter en Overskrift. Siden Brødtekst er knyttet til Standard, så vil Brødtekst ligne mye på Standard.

http://no.wikipedia.org/wiki/Br%C3%B8dtekst

Overskrift

OpenOffice.org Writer har hele 10 nivåer av overskrifter, men det er sjelden nødvendig eller ønskelig med mer enn 3, i høyden 4. Antall nivåer av overskrifter bør uansett begrenses i et dokument, helst til 1 eller 2 om mulig.

2 comments:

Anonymous said...

Hvorfor bør man begrense antall nivåer overskrifter i et dokument?

Gaute Lykkenborg said...

Godt spørsmål! Det finnes jo tross alt 10 overskriftsnivåer i OpenOffice.org Writer, så hvorfor ikke bruke dem?

Begrunnelsen er rett og slett at bruk av mange overskriftsnivåer gjør dokumentet uoversiktelig. Dess færre overskriftsnivåer, dess bedre.

Jeg skrev dette mest for folk som skriver oppgaver ved høyskoler og universiteter. I slike oppgaver er opptil 3 overskriftsnivåer standard, men regelen bør nok følges i andre skriftlige arbeider også.

Dersom flere nivåer benyttes, bør man ha noen svært gode og gjennomtenkte argumenter for nødvendigheten av det.